Page 4 - Akademi_Tohum_Katalog
P. 4


“Yeşil Bir Dünya İçin Akademi Çim“ “ Grass Seeds for a Greener World “


Hakkımızda
About us


AA
kademi Tohumculuk, 2013 yılında Çim kademi Seeds has started to operate in 

Tohumları ve Bitki Besleme Ürünleri konu- sales and marketing of Turfgrass seed and 
larında faaliyet göstermeye başlamış ve kısa 
Plant Nutrition Products in 2013 and suc- 
süre zarfında sektörün yükselen yıldızı ola- 
rak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. cessfully drawn attention as a rising star 

Akademi Tohumculuk, çim tohumu üreti- in its sectors within short period of time. 
Akademi Seeds has been working to offer 
minde, 15 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine 
sahiptir. Profesyonel ekibiyle yaptığı ARGE best products and service at its modern 

çalışmalarıyla, modern tesislerinde, sizle- facilities with experienced employers who 
re en iyi ürünü ve hizmeti sunmayı amaç 
are indispensible in turfgrass seed busi- 
edinmiştir. Kullanım alanlarına göre en mü- 
ness and caters excellent and high qual- 
kemmel çim tohumu karışımlarını bir araya 
getirerek iklim, toprak yapısı ve müşteri ta- ity turfgrass seed mixture that is adapted 
to site conditions and indented use of the 
leplerine cevap vermektedir.
Firmamız, müşterilerimiz tarafından talep turf.

edilen çim tohumlarının tedarik edilmesi- Akademi Seeds not only offers high qual- 
nin yanında yeşil alanların bakımı ile ilgili 
ity turfgrass seeds and mixtures, but also 
ürünler konusunda da faaliyet göstermek- 
provides lawn care products. Our liquid 
tedir. Sıvı ve katı bitki besleme ürünlerimiz and granular fertilizers fulfill the needs of 
ile yeşil alanlarınız için gerekli olan gübre ve 
macro and micro elements of your lawn 
iz element ihtiyaçları en doğru şekilde karşı- 
lanmaktadır.
preeminently.

Firmamız, çim tohumculuğu sektöründe Our mission is to provide the top qual- 
müşteri memnuniyetini sağlamak için ka- 
ity products to ensure complete customer 
liteli ürün tedariğini kendine misyon edin- satisfaction.

miştir.

   2   3   4   5   6